FishScan – Mapa batymetryczna

Dostarczymy Tobie mapę batymetryczną każdego zbiornika w dowolnym formacie. Pomiar wykonujemy dronem wodnym. Mapę dostarczamy w formie elektronicznej lub papierowej. Isnieje możliowść umieszczania map online oraz w spisie łowisk. Skontaktuj się w celu ustalenia szczegółów >> Kontakt

Oferta:

– pomiar batymetryczny z użyciem drona wodnego

– mapa batymetryczna opracowanie lub aktualizacja

– pomiar powierzchni i objętości zbiornika wodnego

– analiza kompozycji dna zbiornika wodnego

– weryfikacja zarybienia zbiornika wodnego

Aparature pomiarową dopasowujemy do wymagań jakie ma spełniać wynikowa mapa batymetryczna, dzięki czemu oferujemy usługi w bardzo korzystnych cenach. W celu określenia wymagań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Skaner

Dron wodny – autonomiczna łódź pomiarowa z napędem elektrycznym. Łódź jest wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego. Sterowanie łodzią może odbywać się za pomocą kontrolera, ręcznie, jak również z wykorzystaniem planowania misji w pełni autonomicznie. Podstawową aparaturę pomiarową stanowi wysokiej jakości echosonda firmy Lowrance, dzięki której łódź zbiera dane wzdłuż przebytej trasy. Dodatkowo wyposażona jest w systemy bezpieczeństwa umożliwiające automatyczny powrót w razie utraty łączności lub niskiego poziomu baterii. Łódź posiada systemy omijania przeszkód nawodnych oraz wbudowane kamery umożliwiające podgląd w czasie rzeczywistym. Każada nasza mapa batymetryczna jest wykonywana przy użyciu drona wodnego.

Batymetria (gr. βαθύς “głęboki” i μέτρον “miara”) – dział hydrologii zajmujący się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych. Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowesondy: ciśnieniowe, akustyczne i inne. Wyniki pomiarów przedstawia się zazwyczaj na mapach batymetrycznych w postaci izobatizolinii łączących punkty o tej samej głębokości lub w formie przekrojów poprzecznych lub podłużnych. źródło: Wikipedia

Batymetria z użyciem drona

Często otrzymujemy zapytania o zakres zastosowania naszej oferty, więc w skrócie opiszemy czym jest batymetria z użyciem drona i jak możemy z niej korzystać.

Generalnie batymetria jest działem nauki zajmującym się badaniem głębokości zbiorników wodnych. Pozwala określić topografię dna z dużą dokładnością. Przeprowadzone pomiary mogą służyć szeregu zastosowań począwszy od wyznaczania torów żeglugowych, a skończywszy na planowaniu ekspedycji podwodnych. W obszarze zagadnień wędkarskich i rybackich badanie może jednocześnie obejmować określanie biomasy, czyli zasobności zbiornika wodnego lub analizowaniu możliwości jego bieżącej bądź planowanej eksploatacji.

mapa batymetryczna - NOAA
Ontario Lake – National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Dzięki pomiarom batymetrycznym możliwe jest wygenerowanie cyfrowego modelu 3D dna zbiornika wodnego. Pomiar pozwala również na zidentyfikowanie zatopionych obiektów, jeżeli ich rozmiar jest wystarczająco duży oraz innych anomalii na dnie lub w toni zbiornika.

Wykorzystanie w tym celu drona wodnego znacznie upraszcza sam pomiar, znacząco redukując jego koszt oraz dając bardzo dokładne dane zwłaszcza przy wykorzystaniu technologii RTK. Dodatkowo ulokowanie stacji bazowej na brzegu i zastosowanie relatywnie niewielkich rozmiarów jednostki wodnej umożliwia wykonywania pomiarów praktycznie na każdym zbiorniku wodnym.

Jak to działa?

Pomiar wykonuje się przy użyciu echosondy (SONAR – Sound Navigation And Ranging). Urządzenie mierzy dystans przebyty poprzez pomiar czasu przemieszczania się sygnału odbitego od dna lub innej przeszkody jaka napotka (ryba, skała, roślinność itp.) Urządzenie składa się z dwóch części: przetwornika, który umieszczony jest pod powierzchnią wody. Wspomniany element przetwarza sygnał elektryczny w falę dźwiękową i odwrotnie. Dlatego w każdej chwili może przełączyć się z nadawania w odbiór. Drugą część stanowi moduł echosondy, który przetwarza odebrane przez przetwornik sygnały w obraz umożliwiający operatorowi odczyt danych.

mapa batymetryczna - sonar
National Geographic – Scientists “See” Ocean Floor via Sonar

Ultradźwięki emitowane przez przetwornik uderzają o dno. Kiedy fala dźwiękowa napotka przeszkodę obija się od niej i powraca do przetwornika. W przetworniku fala ultradźwiękowa zamieniana jest na sygnał elektryczny. Następnie informacja jest przesyłana do echosondy i tam obliczony jest dystans do przeszkody przy znanej prędkości przemieszczania się fali ultradźwiękowej. Dlatego przetwornik jest tak istotnym elementem urządzenia. Od typu i mocy przetwornika będzie zależało jakiego typu dane będą trafiały do echosondy.

Przetwornik jednowiązkowy

Przetworniki jednowiązkowe dzielą się na takie pracujące na jednej lub dwóch częstotliwościach. W przypadku gdy stosujemy dwie częstotliwości umożliwiają nam one pomiar głębokości zbiornika oraz warstwy dennej spoczywającej na dnie.

Przetwornik wielowiązkowy

Przetwornik umożliwia wysyłanie i odbieranie wielu sygnałów o różnych częstotliwościach przez co pozwala na generowanie obrazów o dużej rozdzielczości.

mapa batymetryczna - NOS
Photo of courtesy of National Ocean Service

Oczywiście najważniejsze abyśmy dobrali właściwy przetwornik oraz echosondę na potrzeby planowanego zadania. Z tego powodu w zależności od rodzaju pomiaru otrzymujemy obraz topografii dna oraz elementów znajdujących się w toni wodnej o zadanej rozdzielczości oraz dokładności. Dlatego wymagane parametry każdorazowo uzgadniamy z klientem przed wykonaniem pomiaru.

Mapa batymetryczna – pomiar powierzchni i objętości zbiornika wodnego

Badanie powierzchni i objętości wody wykonujemy dla całego zakresu realizowanej mapy batymetrycznej lub jej fragmentu. Dzięki czemu możliwe jest zliczanie objętości mas ziemnych, jak również możliwe jest wyróżnienie objętości wody z podziałem na zakresy głębokości.

Podstawowe dane podane w raporcie z pomiarów to:

– powierzchnia zbiornika wodnego
– maksymalna i średnia głębokość zbiornika wodnego
– objętość zbiornika wodnego

Możliwe jest obliczanie wielkości mas ziemnych dla zadanej głębokości referencyjnej.

Obliczenia bazują na systemie odniesienia WGS84. Rozdzielczość pomiaru wynosi 1x1m. Ze wzglądu na naturę pomiaru i źródło danych prezentowane wyniki stanowią wartość przybliżoną.

Mapa batymetryczna – analiza kompozycji dna zbiornika wodnego

Kompozycja dna jest określomy poprzez analizę danych z sonaru. Następnie interpretacji podlega siła odbitego sygnału, im twardsze dno tym siła odbitego sygnału jest większa. Wynikiem analizy jest określenie relatywnej twardości dna zbiornika na przestrzeni pomiarowej. Co oznacza w praktyce, że możemy wyznaczyć rejony zbiornika o twardszym lub bardziej miękkim dnie.

mapa batymetryczna - dno

FishScan

Należymy do Polskiego Stowarzyszenia Operatorów Dronów Wodnych

Polskie Stowarzyszenie Operatorów Dronów Wodnych (PSODW) powstało z inicjatywy zespołu FishScan. Stowarzyszenie odpowiada na potrzebę rosnącego zainteresowania dronami wodnymi, jak również w szerszym zakresie statkami autonomicznymi. Stowarzyszenie powstało w celu poprawy współpracy osób zajmujących się rozwojem technologii dronów wodnych.

Nowość! FishScan to nie tylko mapa batymetryczna, ale również wideo z kamery podwodnej dostępne na naszym kanale youtube. Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebook. Wiecej informacji o historii projektu, budowie drona wodnego i wiele innych znajdą Państwo na naszym: blogu

Trójmiejskie Zbiorniki Retencyjne – mapa batymetryczna

Zrealizowaliśmy w dużej części ważny projekt Trójmiejskie Zbiorniki Retencyjne. Celem projektu było zeskanowanie wszystkich zbiorników retencyjnych i wykonanie mapy batymetrycznej, więcej w zakładce: zbiorniki retencyjne

zbiorniki retencyjne - mapa batymetryczna

Nasz sprzęt i oprogramowanie dostarczają:

Lawrance, Garmin, Humminbird, Kornsberg, Leica Geosystems, Raymarine, Hydromagic, Reefmaster

TAGI

#autonomiczny dron wodny #mapy zbiorników wodnych #planowanie misji #mapa batymetryczna #nawigacja #łowiska wędkarskie #lokalizacja ryb #zarybienia #echosonda #sonar #obraz dna #struktura dna #poszukiwania podwodne #zdjęcia podwodne #wędkarski gps #skanowanie jezior #łączność na wodzie #zdalne sterowanie #zarządzanie danymi #monitoring wodny #patrolowanie #obserwacja zbiorników wodnych