Analiza kompozycji dna zbiornika wodnego

Kompozycja dna jest określona poprzez analizę danych z sonaru. Interpretacji podlega siła odbitego sygnału. Im twardsze dno tym odbity sygnał jest silniejszy. Wynikiem analizy jest określenie relatywnej twardości dna zbiornika na przestrzeni pomiarowej. Co oznacza w praktyce, że możemy wyznaczyć rejony zbiornika o twardszym lub bardziej miękkim dnie.

Kompozycja dna
Przykładowa kompozycja twardości dna zbiornika wodnego.