Łowisko Brzeżonko

Łowisko Brzeżonko jest oddalone o około 30 kilometrów od Gdańska i Gdyni. Dojazd do łowiska jest dobry, a na miejscu jest duży parking. Łowisko otoczone jest lasem oraz kilkoma zabudowaniami. Miejsca wyznaczone dla wędkarzy są obszerne i wygodne do łowienia.

Regulamin i cennik można znaleźć tutaj >>

Dojazd do łowiska z Gdańska ok. 40 minut.

Łowisko ma równomierną linię brzegową z małą ilością roślinności nadwodnej. Obszar porośnięty roślinnością podwodną kończy się, gdy głębokość zbiornika przekracza około 1,5 metra. Zeskanowana powierzchnia jeziora wynosi 5,93 hektara, maksymalna głębokość zbiornika wynosi 4,57 metra, a średnia głębokość 2,60 metra.

Mapa batymetryczna

Wyraźnie zarysowują się dwie części jeziora południowa znacznie płytsza oraz północna głębsza ze stromym stokiem we wschodniej części.

Model 3D dna

W jeziorze dominują duże ryby, ławice drobnicy są niewielkie co może być dużą ulgą dla osób nastawionych na poszukiwanie okazów. Z analizy skanu można było wywnioskować, że duże ryby były rozproszone w różnych częściach jeziora natomiast znaczna cześć drobniejszej ryby była jeszcze skupiona w głębokiej części jeziora wzdłuż rynny.

Łowisko Brzeżonko – południowa część jeziora
Łowisko Brzeżonko – centralna część jeziora
Łowisko Brzeżonko – północna część jeziora

Łowisko przede wszystkim skierowane jest dla amatorów karpi. Woda jest dobrze zagospodarowana i można nad nią świetnie wypocząć.

Więcej informacji na facebooku.

Kolejne jeziora z serii Zestawienie Łowisk Komercyjnych w okolicy Trójmiasta już wkrótce.

Dodaj komentarz