Batymetria z użyciem drona

Często otrzymujemy zapytania o zakres zastosowania naszej oferty, więc dzisiaj w skrócie opiszemy czym jest batymetria z użyciem drona i jak możemy z niej korzystać.

Generalnie batymetria jest działem nauki zajmującym się badaniem głębokości zbiorników wodnych. Pozwala określić topografię dna z dużą dokładnością. Przeprowadzone pomiary mogą służyć szeregu zastosowań począwszy od wyznaczania torów żeglugowych, a skończywszy na planowaniu ekspedycji podwodnych. W obszarze zagadnień wędkarskich i rybackich badanie może jednocześnie obejmować określanie biomasy, czyli zasobności zbiornika wodnego lub analizowaniu możliwości jego bieżącej bądź planowanej eksploatacji.

Ontario Lake – National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Dzięki pomiarom batymetrycznym możliwe jest wygenerowanie cyfrowego modelu 3D dna zbiornika wodnego. Pomiar pozwala również na zidentyfikowanie zatopionych obiektów, jeżeli ich rozmiar jest wystarczająco duży oraz innych anomalii na dnie lub w toni zbiornika.

Wykorzystanie w tym celu drona wodnego znacznie upraszcza sam pomiar, znacząco redukując jego koszt oraz dając bardzo dokładne dane zwłaszcza przy wykorzystaniu technologii RTK. Dodatkowo ulokowanie stacji bazowej na brzegu i zastosowanie relatywnie niewielkich rozmiarów jednostki wodnej umożliwia wykonywania pomiarów praktycznie na każdym zbiorniku wodnym.

Jak to działa?

Pomiar wykonuje się przy użyciu echosondy (SONAR – Sound Navigation And Ranging). Urządzenie mierzy dystans przebyty poprzez pomiar czasu przemieszczania się sygnału odbitego od dna lub innej przeszkody jaka napotka (ryba, skała, roślinność itp.) Urządzenie składa się z dwóch części: przetwornika, który umieszczony jest pod powierzchnią wody. Element ten przetwarza sygnał elektryczny w falę dźwiękową i odwrotnie. Dlatego w każdej chwili może przełączyć się z nadawania w odbiór. Drugą część stanowi moduł echosondy, który przetwarza odebrane przez przetwornik sygnały w obraz umożliwiający operatorowi odczyt danych.

National Geographic – Scientists “See” Ocean Floor via Sonar

Ultradźwięki emitowane przez przetwornik uderzają o dno. Kiedy fala dźwiękowa napotka przeszkodę obija się od niej i powraca do przetwornika. W przetworniku fala ultradźwiękowa zamieniana jest na sygnał elektryczny. Potem informacja jest przesyłana do echosondy i tam obliczony jest dystans do przeszkody przy znanej prędkości przemieszczania się fali ultradźwiękowej. Dlatego też przetwornik jest tak istotnym elementem urządzenia. Od typu i mocy przetwornika będzie zależało jakiego typu dane będą trafiały do echosondy.

Przetwornik jednowiązkowy

Przetworniki jednowiązkowe dzielą się na takie pracujące na jednej lub dwóch częstotliwościach. Dwie częstotliwości umożliwiają pomiar głębokości zbiornika oraz warstwy dennej spoczywającej na dnie.

Przetwornik wielowiązkowy

 Umożliwia wysyłanie i odbieranie wielu sygnałów o różnych częstotliwościach przez co pozwala na generowanie obrazów o dużej rozdzielczości.

Photo of courtesy of National Ocean Service

Oczywiście najważniejsze jest dobrać właściwy przetwornik oraz echosondę do zadania jakie aktualnie ma być realizowane. Zależnie od rodzaju pomiaru otrzymujemy obraz topografii dna oraz elementów znajdujących się w toni wodnej o zadanej rozdzielczości oraz dokładności. Wymagane parametry są każdorazowo uzgadniane z klientem przed wykonaniem pomiaru.

Dodaj komentarz